Regulamin

Polityka RODO. Informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest
EXTRASZKOLENIA – Marcin Zygmunt, przedsiębiorca prowadzący OSK EXTRASZKOLENIA
z siedzibą 62-025 Kostrzyn ul. Dąbrowskiego 31, tel.: 669 029 917, adres e-mail:
biuroextraszkolenia@gmail.com; 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
sporządzenie umowy szkoleniowej, przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i
praktycznego na prawo jazdy oraz przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego; czynność
związane z profilem kandydata na kierowcę PKK. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 4.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwe realizacja usług szkoleniowych. W przypadku
cofnięcia zgody szkolenie zostanie przerwane; 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana
nie będą podlegały udostępnieniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 6.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Dane będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie papierowej; 7.
Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 8. Dane osobowe będą przechowywane przez
okres niezbędny do zrealizowania kursu oraz zgodnie w wymogami dotyczącymi prowadzenia szkoły jazdy.

Zadzwoń!page